Melita

View the Prairie Towns Collection...

View the Heritage Website...

http://www.virtualmanitoba.com/melita/

Manchester to Melita


Melita Robbery
MapPlus...